Home » Privacy & Cookies Policy

Privacy & Cookies Policy

Privacy & Cookies Policy

Please read Privacy & Cookies Policy (referred hereinafter as “Privacy”, “Policy”, “Cookies”) carefully before continue to use oliveracavricstudio.hr website (referred hereinafter as “Service”, “Website”, “Site”). 

This Website is owned by Olivera Cavric Studio, obrt za umjetničko stvaralaštvo, usluge i trgovinu, vl. Olivera Cavrić, Jana Sibeliusa 2, Zagreb (referred hereinafter as “Service Provider”, “Seller”). 

For the avoidance of doubt, a person accessing this Website, browsing its content or purchasing products being sold on this Website is referred hereinafter as “User”.

In addition to Privacy & Cookies Policy, please take time to read Terms & Conditions for accessing and using this Website.

Privacy Policy

By setting up a Privacy Policy, Service Provider manages the way in which Service Provider collects, uses, maintains or discloses data or information from User of this Website.

What data is collected by Service Provider?

Service Provider does not collect any data from User of this Website except in the case of User of Website is doing a purchase order of the products being sold on the Website.

Therefore, in case User is doing a purchase order of the products being sold on this Website, Service provider collects following information from User of the Website:

 • Name and Last Name,
 • E-mail address,
 • Postal address,
 • Telephone,
 • Information specific for purchase order completion.

How does Service Provider use collected data from User?

Information collected by Service Provider from User via this Website is used to:

 • Accept, process and complete a purchase order submitted by User in order to purchase products from this Website.
 • Organize and make delivery of products ordered through purchase order by User.

Does Service Provider share collected data from User with any third party?

Service Provider provides minimum information necessary for delivery service company to realize delivery of purchase order for the User. Delivery service company used by Service Provider to realize deliver of purchase order for the User is Croatian Post (Hrvatska Pošta).

User may access Privacy Policy of delivery service company on its dedicated website.

Service Provider does not transfer any information provided by User to any third party for any other reason than delivery of purchase order.

Service Provider does not and will not sell, share or rent this information to any other entity for any reason.

Service Provider reserves right to transfer the information provided by the User to the authorities in the case of infringement of laws by the User.

How long does Service Provider keep collected data?

Service Provider saves relevant purchase data of User for eleven years according to relevant law.

Which rights has User with regards to collected data?

User has the right to get understanding, relevant and correct information of data collected about the User.

In certain cases, User may request deletion or correction of User data collected through Website.

User should send enquiry to Service Provider’s e-mail contact: olivera@oliveracavricstudio.hr.

Personal data protection contact

Personal data protection contact person in Olivera Cavric Studio, is Olivera Cavrić whom User can contact with all enquiries regarding privacy policy of Service Provider at: olivera@oliveracavricstudio.hr. Standard letter with enquiry regarding privacy policy may be sent to Olivera Cavrić, Sibeliusova 2, 10000 Zagreb.

Security of Payments

Service Provider supports following payment options for User to pay for purchase order of products from this Website:

 • Cash On Delivery,
 • Direct Bank Transfer,
 • PayPal.

In case of Cash on Delivery payment option, Service Provider registers that User is paying a purchase order with Cash on Delivery payment option. No other User related data is saved by Service Provider with regards to usage of this payment option.

In case of Direct Bank Transfer payment option, Service Provider registers that User is paying a purchase order with Direct Bank Transfer and provides User with necessary payment details. It is at User discretion, how payment to Service Provider’s bank account number will be completed.

In case of PayPal payment option, Service Provider registers that User is paying a purchase order with PayPal. When selecting PayPal as payment option, Website redirects user to PayPal payment web page in order to complete payment. Service Provider’s Website therefore does not store any PayPal related payment detail owned by User.

Other User data concerns

This Website is hosted on a web server that is run and maintained by third party.

As with any other website, web server hosting this Website most likely makes logs of accesses done to Website which include but are not limited to IP address of device making access to Website, date and time of access etc.

Service Provider does not use any of this data logged by third party running and maintaining web server hosting this Website.

Cookies Policy

This Website uses browser cookies.

Browser cookies are small text files that are used to allow or support certain activities on the website or make user’s experience more efficient while accessing, browsing or performing purchase order on website. Cookies are saved on device that is used to access website.

Service Provider use only necessary cookies to allow and support activities of the User on this Website.

Cookies used by Service Provider are following:

woocommerce_cart_hash
woocommerce_items_in_cart
wp_woocommerce_session_c5
viewed_cookie_policy
CookieLawInfoConsent
tk_xx
cookielawinfo-checkbox-necessary
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
 

If User wants to delete cookies on its device, User is advised to access “Help” in browser application menu.

More information about cookies can be found on www.aboutcookies.org.

__________________________________________________
__________________________________________________

Politika privatnosti i kolačića

Molimo pažljivo pročitajte Pravila o privatnosti i kolačićima (u daljnjem tekstu “Privatnost”, “Politika”, “Kolačići”) prije nego što nastavite koristiti web stranicu oliveracavricstudio.hr (u daljnjem tekstu “Usluga”, “Web stranica”, “Website”).

Ova web stranica je u vlasništvu Olivere Cavric Studio, obrt za umjetničko stvaralaštvo, usluge i trgovinu, vl. Olivera Cavrić, Jana Sibeliusa 2, Zagreb (u daljnjem tekstu “Davatelj usluga”, “Prodavač”).

Da bi se izbjegle sumnje, osoba koja pristupa ovom website-u, pregledava njegov sadržaj ili kupuje proizvode koji se prodaju na ovom web mjestu, u daljnjem tekstu naziva se “korisnik”.

Uz Pravila o privatnosti i kolačićima, uzmite vremena i za čitanje Uvjeta i odredbi za pristup i korištenje ove web stranice.

Pravila o privatnosti

Postavljanjem pravila o privatnosti, davatelj usluga upravlja načinom na koji davatelj usluga prikuplja, koristi, održava ili otkriva podatke ili informacije od korisnika ove web stranice.

Koje podatke prikuplja davatelj usluga?

Davatelj usluga ne prikuplja nikakve podatke od korisnika ove web stranice, osim u slučaju da korisnik web stranice vrši narudžbu proizvoda koji se prodaju na web stranici.

Stoga, u slučaju da Korisnik vrši narudžbu proizvoda koji se prodaju na ovom website-u, davatelj usluga prikuplja sljedeće podatke od korisnika web mjesta:

 • Ime i prezime,
 • Email adresa,
 • Poštanska adresa,
 • Telefon,
 • Podaci specifični za dovršenje narudžbenice.

Kako Davatelj usluga koristi prikupljene podatke od Korisnika?
Podaci koje Davatelj usluga prikuplja od Korisnika putem ove web stranice koriste se za:

 • Prihvatite, obradite i dovršite narudžbenicu koju je predao Korisnik kako biste kupili proizvode s ove web stranice.
 • Organizirajte i izvršite dostavu proizvoda naručenih putem narudžbe od strane Korisnika.

Dijeli li pružatelj usluga prikupljene podatke od korisnika s bilo kojom trećom stranom?

Davatelj usluga pruža minimalne informacije potrebne tvrtki dostavljača da realizira dostavu narudžbenice za korisnika. Dostavna služba koju Davatelj usluga koristi za realizaciju isporuke narudžbenice za Korisnika je Hrvatska pošta (Hrvatska pošta).
Korisnik može pristupiti Pravilima o privatnosti dostavljačke službe na svojoj namjenskoj web stranici.
Davatelj usluga ne prenosi nikakve podatke koje je Korisnik pružio bilo kojoj trećoj strani iz bilo kojeg drugog razloga osim isporuke narudžbenice. Davatelj usluga ne prodaje i neće prodavati, dijeliti ili iznajmljivati ​​ove podatke bilo kojem drugom entitetu iz bilo kojeg razloga.
Davatelj usluga zadržava pravo prijenosa podataka koje je Korisnik dostavio vlastima u slučaju kršenja zakona od strane Korisnika.

Koliko dugo pružatelj usluga čuva prikupljene podatke?


Davatelj usluga sprema relevantne podatke o kupnji korisnika jedanaest godina u skladu s relevantnim zakonom.

Koja prava ima Korisnik u vezi sa prikupljenim podacima?

Korisnik ima pravo dobiti razumijevanje, relevantne i ispravne podatke prikupljenih podataka o Korisniku.

U određenim slučajevima Korisnik može zatražiti brisanje ili ispravak korisničkih podataka prikupljenih putem web stranice.

Korisnik treba poslati upit na e-mail adresu davatelja usluga: olivera@oliveracavricstudio.hr

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka u Studiju Olivera Cavric, je Olivera Cavrić koju Korisnik može kontaktirati sa svim upitima vezanim uz politiku privatnosti Pružatelja usluga na: olivera@oliveracavricstudio.hr. Standardno pismo s upitom u vezi s politikom privatnosti može se poslati Oliveri Cavrić, Sibeliusova 2, 10000 Zagreb.

Sigurnost plaćanja

Davatelj usluga podržava sljedeće mogućnosti plaćanja kojima može plati narudžbenicu proizvoda s ove web stranice:

 • Pouzećem,
 • Uplata na bankovni račun,
 • PayPal.

U slučaju mogućnosti plaćanja pouzećem, Davatelj usluge registrira da Korisnik narudžbenicu plaća opcijom plaćanja pouzećem. Davatelj usluga ne sprema nikakve druge podatke koji se odnose na korisnika u vezi s korištenjem ove opcije plaćanja.

U slučaju mogućnosti plaćanja izravnim bankovnim prijenosom, Davatelj usluga registrira da Korisnik narudžbenicu plaća uplatom na bankovni račun i pruža Korisniku potrebne detalje o plaćanju. Korisnik odlučuje kako će se izvršiti plaćanje na broj bankovnog računa davatelja usluga.

U slučaju mogućnosti plaćanja PayPal, Davatelj usluga registrira da Korisnik plaća narudžbenicu PayPalom. Kada odabire PayPal kao opciju plaćanja, web stranica preusmjerava korisnika na web stranicu PayPal plaćanja kako bi dovršio plaćanje. Web stranica davatelja usluga stoga ne pohranjuje nikakve detalje o plaćanju povezane s PayPalom u vlasništvu korisnika.

Ostale mogućnosti korištenja korisničkih podataka

Ova web stranica je smještena na web poslužitelju koji pokreće i održava treća strana.

Kao i na bilo kojoj drugoj web stranici, web poslužitelj koji hostira ovu web stranicu najvjerojatnije izrađuje zapisnike pristupa učinjenim web stranici koji uključuju, ali nisu ograničeni na IP adresu uređaja koji omogućuje pristup web stranici, datum i vrijeme pristupa itd.

Davatelj usluga ne koristi nijedan od ovih podataka koje je zabilježila treća strana koja pokreće i održava web poslužitelj koji hostira ovu web stranicu.

Pravila o kolačićima

Ova web stranica koristi kolačiće preglednika. Kolačići preglednika male su tekstualne datoteke koje se koriste za omogućavanje ili podržavanje određenih aktivnosti na web mjestu ili za poboljšanje korisničkog iskustva tijekom pristupa, pregledavanja ili izvršavanja narudžbe na web mjestu. Kolačići se spremaju na uređaj koji se koristi za pristup web mjestu.

Davatelj usluga koristi samo potrebne kolačiće kako bi omogućio i podržao aktivnosti Korisnika na ovom web mjestu.

Kolačići koje koristi davatelj usluga su sljedeći:

woocommerce_cart_hash
woocommerce_items_in_cart
wp_woocommerce_session_c5
viewed_cookie_policy
CookieLawInfoConsent
tk_xx
cookielawinfo-checkbox-necessary
cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Ako Korisnik želi izbrisati kolačiće na svom uređaju, Korisniku se savjetuje da pristupi “Pomoć” u izborniku aplikacije preglednika.

Više informacija o kolačićima možete pronaći na www.aboutcookies.org.