Skip to content
Home » Q&A

Q&A

1.  Buying on oliveracavricstudio.hr webstore is safe?
Buying on oliveracavricstudio.hr webstore is safe. There are 3 methods of payment – payment to a bank account, cash on delivery and PayPal. None of these payment methods implies any sharing of your payment data with oliveracavricstudio.hr. Data we collect are exclusively data necessary for product delivery and provision of invoice.

2. I want to pick-up a painting myself. Is that possible? 
It is possible to pick-up the painting in person for the area of ​​the city of Zagreb. When buying a product, provide Zagreb address including 10000 zip code for billing details and LOCAL PICKUP option will appear at the Checkout page. After receiving the confirmation of payment, we will arrange time when you can pick-up the painting.

3. After payment, what is the usual production / delivery deadline? 
The products are made exclusively to order, and the usual production time is 3 to 5 days. Paid delivery for the Republic of Croatia is fast and reliable and is done through the HP Package 24 service. Foreign delivery is also realized through the HP service; the package is sent as a priority value shipment if such option is available for destination country. Due to the Covid-19 pandemic, delays of up to 14 days are possible. See the Terms & Conditions page for more information.

4. I would like to order a painting of different dimensions from the ones offered, is that possible? 
A painting of other dimensions than offered can be ordered. Please send an email to olivera@oliveracavricstudio.hr or call +385 (0)91 789 6219 to agree on the required painting dimensions and all other details.

5. What should I do if I am not satisfied with the product? 
If you are not satisfied with the product, please contact us by e-mail and let us know that you are not satisfied with the product. Pack the undamaged product and send it to Olivera Cavric Studio, Sibeliusova 2, Zagreb, Croatia in such a way that the shipment is received undamaged at our address. Send us the shipment tracking number. You can also return the product in person to the physical address of the Olivera Cavric Studio if it suits you better. After that, the paid money will be refunded in full by payment to your bank or PayPal account. See the Terms & Conditions page for more information.

6. Is there a refund option and what is the deadline for returning the goods? 
According to the Consumer Law, the deadline for reporting the return of goods is 14 days from the delivery of the shipment. See more on the Terms & Conditions page, where there is also a form for unilateral termination of the product purchase contract.

7. I want to personalize purchased product. Is personalization included in the price and how it looks in practice?
Product personalization is a service that is free for the Buyer of paintings or prints. When buying a product and providing information about delivery, Buyer can provide a text that we will design and apply to the back of the painting or print frame. Your message will be accompanied by a certificate of originality proving the authenticity of the work.

8. I am a business owner and I want to give paintings to business partners as a business gift. Company branding can be applied to products and in what form? 
Your company logo can be applied in several ways, depending on the purchased product. If you choose a smaller format painting or print, e.g., Happy Zagreb, 15 x 20 cm of framed size, your logo will be applied on the wrapping paper of the painting/print, inside the gift box. Also, in addition to the Olivera Cavric Studio logo, your logo is affixed to the sticker on the front of the box. If you choose a larger image format, branding is done on the back of the image with a certificate of originality, on the outside of the gift box. For any additional questions, please contact us by e-mail or phone.

1. Je li kupnja putem webshopa Olivera Cavric Studio sigurna?
Kupnja putem webshopa OCS je sigurna. Postoje 3 načina naplate – uplata na bankovni račun, plaćanje pouzećem te plaćanje PayPal-om. Niti jedan od navedenih načina plaćanja ne podrazumijeva bilo kakvo dijeljenje Vaših podataka vezanih uz plaćanja sa stranicom oliveracavricstudio.hr. Podatci koje ostaju u našoj bazi su isključivo podatci nužni za dostavu proizvoda te izdavanje računa za Vašu kupovinu. 

2. Želim sam preuzeti sliku? Je li to moguće? 
Preuzimanje slike osobno je moguće za područje grada Zagreba. Pri kupnji proizvoda, na stranici Checkout, za adresu naplate (billing), upišite grad Zagreb s poštanskim brojem 10000 uslijed koje će se pojaviti opcija LOCAL PICKUP. Nakon primljene potvrde o Vašoj uplati, dogovorit ćemo termin preuzimanja slike na navedenoj adresi.

3. Koji je uobičajeni rok izrade/isporuke proizvoda? 
Proizvodi se izrađuju isključivo po narudžbi, a uobičajeni rok izrade je 3 do 5 dana. Dostava za RH je brza i pouzdana i vrši se preko usluge HP Paket 24. Inozemna dostava se realizira također preko usluge HP; paket se šalje kao prioritetna vrijednosna pošiljka ukoliko država – odredište ima tu opciju raspoloživom. Radi Covid-19 pandemije, moguća su kašnjenja u dostavi do 14 dana. Više pogledajte na stranici Terms & Conditions – Dostava Proizvoda.

4. Htjela/htio bih naručiti sliku drugačijih dimenzija od ponuđenih, je li to moguće? 
Sliku drugih dimenzija od ponuđenih moguće je naručiti. Molim Vas pošaljite mail olivera@oliveracavricstudio.hr ili nazovite telefonski 091 789 6219 kako bi se dogovorili oko traženih dimenzija i svim drugim detaljima.

5. Što učiniti ukoliko nisam zadovoljan proizvodom, odnosno proizvod nije kako sam očekivao? 
Ukoliko niste zadovoljni proizvodom, kontaktirajte te nas na e-mail i obavijestite da niste zadovoljni s proizvodom. Spakirajte neoštećeni proizvod te pošaljite na adresu Olivera Cavric Studio, Sibeliusova 2, Zagreb na način da pošiljka neoštećena bude primljena na našoj adresi. Pošaljite nam broj za praćenje pošiljke. Proizvod možete i osobno vratiti na adresu studija ukoliko Vam to više odgovara. Nakon toga uplaćeni novac biti će Vam u cijelosti vraćen uplatom na Vaš bankovni ili PayPal račun. Više pogledajte na stranici Terms & Conditions – Otkaz i Povratak.

6. Postoji li mogućnost povrata novca i koji je rok za povrat robe? 
Prema Zakonu o potrošačima, rok za prijavu povrata robe je 14 dana od uručenja pošiljke. Više pogledajte na stranici Terms & Conditions – Otkaz i Povratak gdje se nalazi i formular za jednostrani otkaz ugovora.

7. Želim personalizirati proizvod, je li to uključeno u cijenu i kako to izgleda u praksi.
Personalizacija proizvoda je usluga koja je besplatna za naručitelja slika ili isprinta. Pri kupnji proizvoda, na mjestu gdje ostavljate podatke vezano uz dostavu, možete napisati tekst koji ćemo grafički oblikovati te aplicirati na zadnju stranu okvira slike/printa. Vaša poruka nalazit će se uz certifikat originalnosti koji dokazuje originalnost rada.

8. Vlasnik sam tvrtke i želim poslovnim partnerima pokolniti slike kao poslovni poklon. Brandiranje tvrtke je moguće primjeniti na proizvode i u kojem obliku? 
Logotip Vaše tvrtke može se aplicirati na više načina, ovisno o odabranom proizvodu. Ukoliko odaberete sliku manjeg formata, npr. Happy Zadreb, 15 x 20cm uokvirene, Vaš Logotip biti će apliciran na omotnom papiru slike koji se nalazi unutar poklon kutije. Također, uz logotip Olivera Cavric Studia, Vaš logotip se postavlja i na naljepnicu koja se nalazi na prednjem dijelu kutije. Ukoliko odaberete veći format slike, brandiranje je na zadnjoj strani slike uz certifikat originalnosti te na vanjskom dijelu poklon kutije. Za sva dodatna pitanja molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail ili telefonski.